Reviewers
 
Dermatology
Dr. Sumathi TK
Dr. Shyam Prasad
Dr. Ravindra K
Dr. Praveen

Physiology
Dr. Roopakala MS
Dr. Ambarish vijayaraghava

Pathology
Dr. Vijaya V Mysorekar
Dr. Chatura KR
Dr. Geeta Okaly

Oral and Maxillofacial Surgery
Dr. Shashikala
Dr. Deepika kenkere
Dr. Chitra Chakravarti
Dr. Sanjay Sundar
Dr. Gururaj Arikeri
Dr. Shivraj
Dr. Ravi Patil

Periodontics
Prof. Anil Sukumaran
Dr. Vaibhavi Joshipura
Dr. Sarita Narayan
Dr. Surangamma
Dr. Asif K
Dr. Jyothi
Public Health Dentistry
Prof. Chih-Yi Lai
Dr. Veeranna Ramesh
Dr. Arun Kumar
Dr. Suresh Babu
Dr. Zaheer Ahmed
Dr. Kiran Kumar
Dr. Vinayak

Oral Pathology
Dr. Syed Afroz
Dr. Revati Deshmukh
Dr. Usha Hegde
Dr. Shashidhara R
Dr. Sekar B
Dr. Roopa S. Rao
Dr. Vanishree M
Dr. Santosh Hunasgi
Dr. Surekha R
Dr. Anila K
Dr. vardendra

Restorative Dentistry
Dr.Kusamvalli
Dr. Krishna Prasad
Dr. Satish
Dr. Raghavendra Reddy
Dr. Ashwini Patil, India

Nursing
Prof. Jadhav Sonali Tarachanda

Microbiology
Dr. Indumathi VA
Orthodontics
Dr. Laxmikanth SM
Dr. Shailesh Deshmukh
Dr. Sreedevi
Dr. Suga Reddy
Dr. Srinivas Reddy

Oral Medicine and Radiology
Dr. Ashok L
Dr. Sunita Gupta
Dr. Rajeshwari Annigeri
Dr. Tejavathi Nagaraj
Dr. Vijeev Vasudevan
Dr. Prasant Patil
Dr. Vajendra Joshy
Dr. Shilpa RT
Dr. Kiran Kumar
Dr. Satyanarayan,India

Prosthodontics
Ali M El-Sheikh
Dr. Girish Galagali
Dr. Prakash
Dr. Srinivas Reddy
Dr. Harsha
Dr. Satyanarayan

Pediatric Dentistry
Dr. Santosh

Community Medicine
Dr. Pruthvish Sreekantaiah